Ficha do produtoMANTEMENTO INDUSTRIAL


¿Queres compartirlo no Facebook?


Características:

Cota de mercado onde gastamos máis recursos, evidentemente gracias ás indicacións da nosa clientela que lle da gran importancia á nosa antención inmediata e durante as 24 horas os 365 dias do ano. Dispoñemos ademais de un gran stock de material para resolver as posibles incidencias rápidamente i en calquer horario sin ter que depender da apertura-cerre dos almacéns ou ferreterías.