Aviso Legal


O propietario desta web é Salvador Cores S.L.
CIF:B36225761
Inscirta no Rexistro Mercantil de Pontevedra, Folio 208, Libro 1551, Inscrición 1ª, Folla 13.362.


Pombal, 52
36630 - Cambados
Pontevedra
Teléfono: 986 52 00 20.
Para poñerse en contacto por correo electrónico haz click aquí.

Contido do sitio web:
A información incluída no sitio web seguiu os requirimentos pedidos pola Lei, pero de ningunha forma iso implica que teña que estar necesariamente detallada, completa, exacta ou manterse actualizada, debido, se é o caso, ás variacións que poidan producirse na normativa, xurisprudencia ou outros documentos de interese considerados. A utilización da información proporcionada a través deste sitio web é responsabilidade exclusiva do usuario, non sendo Salvador Cores S.L., en ningún caso, responsable dos erros ou omisións que puidesen existir, así como da aplicación ou uso concreto que poida facerse desta.

Enlaces:
Salvador Cores S.L. non asume ningunha responsabilidade sobre os enlaces cara a outros sitios ou páxinas web que, se é o caso, puidesen incluírse neste, xa que non ten ningún tipo de control sobre estes, polo que o usuario accede baixo a súa exclusiva responsabilidade ao contido e nas condicións de uso que rexan nestes.