Instalacións e servizo técnico


Dentro da empresa Salvador Cores S.L. hai dous seccións. Por un lado as instalacións eléctricas en xeral, cunha plantilla de doce traballadores. Por outro lado a sección especializada en maquinaria vitivinícola, cunha plantilla de cinco traballadores, para reparación, montaxe e posta en marcha de maquinaria en todo Galicia.
Actualmente a empresa ten concedidos os servizos técnicos oficiais das mais importantes firmas do mundo da maquinaria das bodegas, atendendo, no último ano, a mais de duascentas bodegas de Galicia.